Miền Bắc

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BO MẠCH ĐIỆN TỬ ( 1000 -1700 USD)

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam là dự án FDI lớn thứ 06 cả nước trong năm 2006, là công ty 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất, thiết kế và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB),...

TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG-XUẤT NHẬP KHẨU ( 1000 -1700 USD)

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam là dự án FDI lớn thứ 06 cả nước trong năm 2006, là công ty 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất, thiết kế và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB),...

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ SX (900-1100USD)

Công Ty TNHH Nitto Việt Nam Nhà Xưởng RBF-E/F,Khu RBF,số 108,Đường Hữu Nghị, KCN VSIP BN - Xã Phù Chẩn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh   Tập đoàn Nitto Denko là một tâp đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh...

QUẢN LÝ GIÁM SÁT PHÒNG ĐÀO TẠO ( 1000 -1700 USD )

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam là dự án FDI lớn thứ 06 cả nước trong năm 2006, là công ty 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất, thiết kế và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử...