Đào tạo hệ trung cấp

Tuyển sinh Văn bằng 2 trung cấp tiếng Nhật chính quy 2015

THÔNG BÁOTUYỂN SINHVĂN BẰNG 2TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT  Hệ chính quy năm 2015 ( Dành cho đối tượng đã Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học )    

Tuyển sinh chương trình học trung cấp tiếng Nhật song song 2 bằng

THÔNG BÁOTUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT  Hệ chính quy năm 2015 ( Chương trình học song song2 bằng) Theo đó các bạn đang học ở một trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khác có thể đăng ký học thêm...

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Tiếng Nhật chính quy dành cho học sinh tốt nghiệp THPT

THÔNG BÁOTUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT  Hệ chính quy năm 2015 ( Dành cho đối tượng Tốt nghiệp cấp 3 )